تراكتور تیمی که با حرارت خود موجب گرمی لیگ میشود

اگر در روز بازی تراكتور و پرسپولیس در دور رفت، عده هواداران تبریزی به خاطر تشابه رنگ پیراهن آنقدرها قابل تشخیص و اندازه‌گیری نبود اما عصر جمعه اخیر در آزادی سرخپوشان کاملا قابل تفکیک بودند.

هواداران تراکتور مثل سیل به ورزشگاه آمده بودند و بی‌اغراق نیمی از سكوها را در تسخیر خود قرار دادند. بی‌شك در نیمی از زمان مسابقه هوش و حواس خبرنگاران و حتی هواداران استقلال به سكوهای تحت اشغال تراكتور بود.

سرخ‌های طرفدار تراكتور بدون توجه به كركری آبی‌ها از تیم خود حمایت می‌كردند و حتی نیمی از بازی را به صورت ایستاده دنبال كردند. در ابتدای مسابقه شمار طرفداران تراكتور از استقلال پیشی گرفته بود اما ظاهرا هواداران آبی پس از مشاهده تصاویر دقایق نخست مسابقه، خود را به ورزشگاه رساندند تا كفه ترازو به نحوی برابر شود.که با دقت بیشتر شاید باز هم شمار هواداران تراکتور کمی بیشتر بود.

اما پرسش شماری از خبرنگاران حاضر در ورزشگاه آزادی این بود كه این همه هوادار تراکتور  از کجا آمده اند. از آذری زبان‌های مقیم مركز نیز عصر جمعه در صفوف هواداری از تراكتور قرار داشتند و حتی از شهرهای دیگر.

یكی از هواداران تبریزی تراکتور می‌گفت كه جمعیت طرفدار تراكتور از شهرهای دیگر با اتوبوس، مینی‌بوس، ون و حتی وسایل نقلیه شخصی خود راهی تهران شده‌اند تا تیم‌شان تنها نماند اما هیچ یك از مدیران باشگاه اطلاع نداشتند كه این همه هوادار شب قبل یا بعد از مسابقه را كجا سپری كرده‌اند و آیا امكانات رفاهی حداقلی را به دست آورده‌اند یا نه؟

تا پیش از این استقلال و پرسپولیس در هر شهری كه بازی داشتند به هواداران خود در همان شهر تكیه داشتند و تراکتور نیز هر جا كه می‌رود تعدادی از هوادارانش را نیز نزدیک خود می‌بیند .